EAST LONDON, Zuid-Afrika, standplaats Thornvleiroad.

Brigitte Mulders verbleef begin 2006 een paar maanden in East London, Zuid-Afrika, een rustig, tamelijk conservatief provinciestadje, met ongeveer 200.000 inwoners. Er tegenaan ligt de township Mdantsane met ook minstens 200.000 inwoners. Precieze locatie: September Place, Thornvleiroad, perceel B80, net buiten de stad. Thornvleiroad is een voorbeeld van Zuid-Afrikaans 'farmlife''. Op een Zuid-Afrikaanse farm wordt óf geboerd, óf er is een bedrijf gevestigd, óf - in dit geval- er wordt prettig buiten gewoond met een flink stuk land om het woonhuis. Meestal woont het (zwarte) personeel ook op de farm.

" In zuid-Afrika stelde ik me de volgende opdracht: In algemene zin wilde ik onderzoeken of en zo ja, hoe het mogelijk is om als schilder een documentaire te maken, een (maatschappelijk) fenomeen te verkennen en het antwoord op de onderzoeksvraag in beelden te vangen. In Zuid-Afrika was ik geïnteresseerd in de verhoudingen tussen wit en zwart, 12 jaar na de eerste vrije verkiezingen in 1994. Ik heb daartoe sociale netwerken gevolgd, te beginnen in het huis en de straat waar ik verbleef. Ik tekende portretten en tekende de verhalen van de geportretteerden op. Iedere geportretteerde leverde het volgende model in de vorm van de persoon waar hij/zij het meest mee te maken had. Bovendien heb ik beelden verzameld van en uit de fysieke omgeving van de geportretteerden." _________________________________________________

In 2006, Brigitte Mulders resided in East-London, South Africa, for several months. East-London is a quiet, rather conservative town (200.000 inhabitants) in the Eastern Cape. Location: September Place onThornvleiroad, a mile or so out of town. Thornvleiroad is an example of South-African farmlife: living and sometimes working (either farming or some other enterprise) on a big piece of land. The owner is mostly white and the employees (mostly black), also live on the land.

"The plan was to investigate the social relations between black and white, 12 years after the first free elections in 1994. In the mean time I also wanted to investigate if, and how one can make a documentary, being a painter. I followed social networks, starting in the street where I lived. I drew portraits and collected stories of daily life of my models. Every model introduced me to my next model: the person he or she saw most frequently. I also gathered images of and from the fysical environment of my models."